Açığa alınan akademisyenler, akademik teşviğe müracaat edebilir mi ?

Açığa alınan akademisyenler, akademik teşviğe müracaat edebilir mi 

Bilindiği üzere akademik teşvik başvuruları üniversitelerde devam ediyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137. maddesi gereği daha önce görevden uzaklaştırılmış akademisyenlerin akademik teşvik ödeneğine başvurmaları konusu kafaları karıştırdı.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun “Akademik Teşvik Ödeneği” başlıklı ek 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında; “Bu madde uyarınca yapılacak ödeme; bu Kanun uyarınca aylık ödendiği sürece ve kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumları tarafından şubat ayının on beşinden itibaren on iki ay süreyle her ayın on beşinde yapılır, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. İlgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ek ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 141 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.” ifadesi yer almaktadır.

 

 

 

Yukarıdan yapılan açıklamalar gözönüne alındığında;

1- İlgili mevzuatı uyarınca görevinden uzaklaştırılan akademisyenlerin üniversitelerce ilan edilen takvim doğrultusunda Akademik Teşvik Ödeneği başvurusunu kadrolarının bulunduğu akademik birimlere yapmalarında aksi bir durum bulunmamaktadır.

2- Başvuruları uygun görülen ve Akademik Teşvik Ödeneği almaya hak kazananlara “açıkta dahi olsalar” aylıkları ödendiği sürece her ayın onbeşinde bu ödenek verilecektir.

3- Son olarak “Akademik Teşvik Ödeneği” sosyal hak olarak sayılmadığından, açıkta olanlar bu ödeneğin üçte ikisi alınarak belirlenecek tutarı maaşları ile birlikte alacaklardır.

 

 

 

 

Bir önceki yazımız olan POMEM Yaş Sınırı 2017 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*